360 VR

Баталгаат хугацаа

Аюулгүй байдлын мэдээлэл ба баталгаат бодлого

Аюулгүй байдлын мэдээлэл

Бүтээгдэхүүнийг аюулгүй хэрэглээрэй.Тоног төхөөрөмжийн хамгийн сайн ажиллагааг хангах, аюултай эсвэл хууль бус нөхцөл байдлаас зайлсхийхийн тулд ашиглахаасаа өмнө бүх заавар, аюулгүй байдлын мэдээллийг уншина уу.

Анхаар: Эдгээр аюулгүй байдлын зааврыг дагаж мөрдөхгүй байх нь гал түймэр, цахилгаан цочрол болон бусад гэмтэл, гэмтэлд хүргэж болзошгүй.

1.1 Хадгалалт

Хэрэв та бүтээгдэхүүнээ агуулахад хадгалах шаардлагатай бол химийн бодистой хамт хадгалахаас зайлсхий.Удаан хугацаагаар хадгалах нь төхөөрөмжийн материалын химийн өөрчлөлтийг үүсгэж, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлдөг.

Хэрэв бүтээгдэхүүн нь батарей суурилуулсан бөгөөд удаан хугацаагаар ашиглаагүй бол тогтмол цэнэглэж, цэнэггүй болго.Бүтээгдэхүүнийг 3 сар тутамд агуулахад хадгалсны дараа нарны гэрэлд 3 цагаас илүү хугацаагаар байлгахыг зөвлөж байна.

1.2 Үйл ажиллагаа

Бүтээгдэхүүнийг суулгахын өмнө цахилгаан хүчдэлийн утга нь төхөөрөмжтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгаарай.Бүтээгдэхүүнийг цэвэрлэхийн тулд уусгагчийг (үйлдвэрийн спирт, гадил жимсний тос, изотроп спирт, нүүрстөрөгчийн тетра хлорид, циклон гэх мэт) ашиглах боломжгүй бөгөөд төхөөрөмжийн зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл эсвэл оптик линз зэврэлт үүсч болзошгүй.Бүтээгдэхүүн ажиллаж байх үед дулаан, ялангуяа өндөр хүчин чадалтай цахилгаан хэрэгсэл үүсгэдэг тул бүтээгдэхүүн дээр юуг ч бүрхэж чадахгүй.

1.3 Засвар эсвэл засвар үйлчилгээ

Бүтээгдэхүүнийг засварлах, засвар үйлчилгээ хийх үед бүтээгдэхүүн нь битүүмжилсэн бүтэцтэй тул;үүнийг мэргэшсэн боловсон хүчин нээх ёсгүй.Засвар, засвар үйлчилгээний дараа бүтээгдэхүүнийг сайтар битүүмжилсэн байх ёстой.

Гуравдагч талын дагалдах хэрэгслийг ашиглах нь бүтээгдэхүүний гүйцэтгэлд нөлөөлж болзошгүй.Хязгаарлагдмал нөхцөлд гуравдагч талын дагалдах хэрэгслийг ашиглах нь бүтээгдэхүүний баталгаат хугацааг хязгаарлахад хүргэж болзошгүй. Худалдан авсан тоног төхөөрөмждөө ямар нэгэн дагалдах хэрэгсэл хэрэглэхээс өмнө дагалдах хэрэгслийн аюулгүй байдлын зааврыг уншина уу.

1.4 Батерейны аюулгүй байдал

Зайг задлах, онгойлгох, бутлах, нугалах, цоолох, хагалах, хэв гажилт хийхгүй байх.

Батерейг өөрчлөх, өөрчлөх, гадны биет оруулах, ус болон бусад шингэнд дүрэх, шатамхай, тэсэрч дэлбэрэх болон бусад аюултай орчинд бүү байлга.

Тоног төхөөрөмжийн батерейг цэнэглэхдээ зөвхөн IEEE 1725 батерейны аюулгүй байдлын мэдэгдлээр засварлах эсвэл солих шаардлагатай.

Ашигласан батерейг орон нутгийн дүрэм журмын дагуу нэн даруй устгана уу.

Батерейг богино холболт хийх, батерейны хоёр туйлыг металл дамжуулагчтай шүргэж болохгүй.

Зөвхөн системийн шаардлагад нийцсэн сольсон батерейг ашигла. Хэрэв энэ талаар ямар ч ойлголтгүй байвал LANSING-тэй холбогдож тусламж авна уу.

1.5 Аюулгүй байдлын бусад мэдээлэл

Бүтээгдэхүүний гэрлийн эх үүсвэр болгон өндөр тод LED ашигладаг.Шууд хараа нь таны нүдийг эвгүй байдалд оруулж эсвэл аюултай.Төхөөрөмжийг ойрын зайд бүү хар.Мөн төхөөрөмжийг хамгаалалттай ажиглаарай.

Хязгаарлагдмал баталгаат хугацаа

Lansing электроникийн бүтээгдэхүүний энэхүү баталгааг ("Бүтээгдэхүүн") доорх хүснэгтэд заасан байгууллагаас өгсөн болно.Материалын согоггүй үйлдвэрлэсэн бүх бараа.Дараах хүснэгтэд материаллаг доголдолтой нь тогтоогдвол LANSING нь хэрэглэгчээс нэмэлт төлбөргүйгээр гэмтэлтэй барааг засварлах буюу солихыг зөвшөөрнө.Үйлчлүүлэгчид учирсан хохирол нь зөвхөн засвар, солих замаар хязгаарлагдах бөгөөд засвар, солих төлбөрийг үйлчлүүлэгч өөрөө хариуцах ёстой.LANSING-ээр үйлдвэрлэгдээгүй бүх барааг худалдан авагч өөрийн цорын ганц арга хэрэгсэл болгон, хэрэв байгаа бол ийм барааны үйлдвэрлэгч(үүд)-ээс санал болгож буй баталгааг хүлээн авахыг зөвшөөрнө.LANSING нь энэ зүйлд зааснаас бусад шууд болон далд баталгаа өгөхгүй.LANSING-ээс үйлчлүүлэгчдэд худалдсан бүх барааны хувьд LANSING нь худалдаанд гарах баталгаа эсвэл тодорхой зорилгод нийцсэн гэсэн далд баталгааг үүгээр үгүйсгэж байгаа бөгөөд үйлчлүүлэгч LANSING нь аливаа тусгай, шууд бус, санамсаргүй, үр дагавар болон арилсан хохирлыг хариуцахгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Үйлчлүүлэгчдийн нэхэмжлэлийн шаардлага нь гэрээ, гэм буруу эсвэл бусад хуулийн онолд үндэслэсэн эсэхээс үл хамааран.

Баталгаат хугацааны заалтууд нь ил болон далд хэлбэрээр, бичгээр болон аман хэлбэрээр бусад аливаа баталгааны оронд байна.Баталгаат хугацаа, гэрээ, хайхрамжгүй байдал, бүтээгдэхүүний хариуцлага болон бусад үндэслэлээс үл хамааран бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, худалдах, нийлүүлэх, ашиглахтай холбоотой LANSING-ийн хариуцлага нь тухайн бүтээгдэхүүний анхны өртгөөс хэтрэхгүй байх ёстой.Ямар ч тохиолдолд LANSING нь бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, худалдах, нийлүүлэхтэй холбоотой ашгийн алдагдал, ашиглалтын хохирлыг багтаасан, гэхдээ үүгээр хязгаарлагдахгүй, санамсаргүй буюу үр дагаварт учирсан хохирлыг хариуцахгүй.

Lansing-ийн цахилгаан механик бүтээгдэхүүн болон үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн стандарт баталгаат хугацаа

 

1 жил

(Баталгаат хугацаа)

2 жил

(Баталгаат хугацаа)

3 жил

(Баталгаат хугацаа)

4 жил

(Баталгаат хугацаа)

5 жил

(Баталгаат хугацаа)

Саад гэрэлтүүлэг

 

 

 

 

Саад гэрэлтүүлэг

Батерейтай

 

 

 

 

Нисэх онгоцны буудлын гэрэлтүүлэг

 

 

 

 

Нисдэг тэрэгний буудлын гэрэлтүүлэг

 

 

 

 

Далайн дэнлүү

 

 

 

 

Зай

 

 

 

 

Анхаарна уу
Бүтээгдэхүүнийг категори дээрх холболтын схемийн дагуу холбосон эсэхийг шалгана уу.
Цэнэглэдэг батерей агуулсан бүтээгдэхүүний хувьд LANSING нь тухайн бүтээгдэхүүний ангилалд тусгайлан заагаагүй тохиолдолд батерейнд 2 жилийн баталгаа өгдөг.
Нарны зай болон цэнэглэдэг батерей агуулсан бүтээгдэхүүний хувьд хадгалах болон дамжин өнгөрөх үед батерейны хүч хангалтгүй хэмжээнд хүртэл буурч болно.Энэ тохиолдолд эхлээд батерейг цэнэглэхийн тулд бүтээгдэхүүнийг өдрийн цагаар нарны гэрэлд хэдэн өдрийн турш байлгана уу.
Бүтээгдэхүүнийг зөв суулгаж, ашигласан тохиолдолд бүтээгдэхүүний баталгаа хүчинтэй хэвээр байна.бурхны үйлдлээс (үер, гал түймэр гэх мэт), хүрээлэн буй орчин, агаар мандлын эвдрэл, цахилгаан шугамын эвдрэл, компьютерийн доголдол, самбарыг залгах зэрэг гадны хүчин зүйлсээс үүдэлтэй гэмтэл, баталгаат бүтээгдэхүүний гэмтэл, доголдол, доголдол. цахилгааны доголдол, буруу кабель, буруу ашиглах, урвуулан ашиглах, зөвшөөрөлгүй өөрчлөх, засварлах зэргээс шалтгаалсан гэмтэл зэрэгт баталгаа өгөхгүй.
Томоохон захиалгын төслүүдийн хувьд хэрэглэгчид өргөтгөсөн засвар үйлчилгээний гэрээг худалдан авч болно.зарим эд анги нь эд ангиудын анхны нийлүүлэгчээс хязгаарлагдмал баталгаатай байж болно.Хэрэв та LANSING бүтээгдэхүүний засвар үйлчилгээний хугацааг сунгахыг хүсвэл LANSING ts борлуулалтын хэлтэстэй холбогдоно уу.

Солих
Олон улсын агаарын тээвэр, гаалийн бүрдүүлэлтийн цаасны ажил өндөр хурдацтай явагдаж байгаа тул үйлчлүүлэгч буруу бүтээгдэхүүний хангалттай материалыг гаргаж өгөх боломжтой бол бид үйлчлүүлэгчдээс бараагаа буцааж өгөхийг шаардахгүй байж магадгүй юм.Энэ тохиолдолд LANSING манай Qc өргөдлийг зөвшөөрсний дараа орлуулах бүтээгдэхүүнийг илгээх болно.
 Before returning a LANSING product, please provide information like model, quantity, your region, and product photo or situation statement of the product in order to get quicker service. please contact sales@lansinglight.com, or contact with individual sales person. 

Хуулийн сонголт:
Эдгээр борлуулалтын нөхцөлийг БНХАУ-ын хууль тогтоомжийн дагуу тайлбарлаж, хэрэгжүүлнэ.

Маргаан/байх газар:
LANSING-ээс худалдан авагчид барааг худалдах болон/эсвэл нийлүүлэхтэй холбоотой бүх маргааныг зөвхөн БНХАУ-ын Шанхай хотод байрлах БНХАУ-ын шүүхээр хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.аливаа шүүх хуралдаанд давамгайлсан тал өмгөөлөгчийн боломжийн төлбөрөө нөхөн авах эрхтэй.