360 VR

Харагдах хандлагын налуу үзүүлэлт гэж юу вэ, VASI хэрхэн ажилладаг вэ

TheХарагдах налуугийн үзүүлэлт (VASI)нь нислэгийн ойртох үе шатанд нисгэгчдэд харааны зааварчилгаа өгөх зорилготой систем юм.Энэ нь нисгэгчдэд аюулгүй газардахын тулд гулсалтын зөв замыг хадгалахад тусалдаг.VASI систем нь ихэвчлэн нисэх онгоцны буудлуудад байдаг бөгөөд нисгэгчдэд, ялангуяа үзэгдэх орчин багатай үед зайлшгүй шаардлагатай хэрэгсэл болдог.

VASI

Тэгэхээр, VASI хэрхэн ажилладаг вэ?TheVASI системИхэвчлэн хөөрөх зурвасын хажууд тодорхой тохиргоонд байрлуулсан хэд хэдэн гэрлээс бүрддэг.Эдгээр гэрлүүд нь нисгэгчид зөв гулсах зам дээр байгаа эсэхийг харуулахын тулд өнгөт кодлогдсон байдаг.VASI систем нь хоёр баар эсвэл гурван баарны тохиргоотой байж болох бөгөөд баар бүр нь олон тооны гэрлийг агуулсан байдаг.

Хоёр баар бүхий VASI системд гэрэл нь нисгэгч улаан гэрлийг харвал хэтэрхий намхан байх, цагаан гэрэл нь гулсалтын замыг зөв зааж өгөх, хэрэв нисгэгч улаан, цагаан гэрлийн хослолыг харвал гэрлүүдийг байрлуулна. Тэд гулсалтын замаас бага зэрэг доогуур байна.Нөгөөтэйгүүр, гурван баартай VASI систем нь илүү нарийвчлалтай удирдамж өгдөг бөгөөд гэрлийн дээд эгнээ нь онгоц хэт өндөр байгааг, дунд эгнээ нь зөв гулссан замыг, доод эгнээ нь онгоц хэт намхан байгааг илтгэнэ.

TheVASI системоптик хуурмаг зарчмаар ажилладаг.Нисгэгч зөв гулсах зам дээр байх үед тэд гэрлийн тодорхой хослолыг харж, аюулгүй газардах хамгийн оновчтой өндөрт байгааг илтгэнэ.Нисгэгч гулсалтын зөв замаас хазайвал гэрлийн өнгө, байрлал өөрчлөгдөж, нисгэгчид өндрөө зохих ёсоор тохируулахыг анхааруулдаг.

VASI систем нь нисгэгчдэд, ялангуяа буух эгзэгтэй үе шатанд маш чухал тусламж юм.Энэ нь нисгэгчдэд ойртох өнцөг болон өндрийг зөв тогтооход туслах найдвартай харааны лавлагаа болж, хөөрөх зурваст богино эсвэл урт буух эрсдэлийг бууруулдаг.Нэмж дурдахад, VASI систем нь шөнийн цагаар ажиллах эсвэл харааны дохио хязгаарлагдмал цаг агаарын таагүй нөхцөлд онцгой үнэ цэнэтэй байдаг.

VASI системүүд нь нисгэгчдэд зөв гулсалтын замыг хадгалахад туслахаас гадна нисэх онгоцны буудлын аюулгүй байдлыг хангахад хувь нэмэр оруулдаг.Нисгэгчдэд зориулсан стандартчилсан харааны лавлагаа өгснөөр VASI нь нислэгийн зурваст нэвтрэх магадлалыг бууруулж, нислэгийн хөдөлгөөний ерөнхий үр ашгийг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулдаг.

Дүгнэж хэлэхэд, харааны налуугийн индикатор (VASI) нь нисгэгчдийн хувьд нислэгийн ойртох үе шатанд нэн чухал харааны удирдамжаар хангадаг амин чухал хэрэгсэл юм.VASI систем нь хэд хэдэн өнгөт гэрлийг ашигласнаар нисгэгчдэд аюулгүй газардахын тулд зөв гулсалтын замыг хадгалахад тусалдаг.Түүний нисэхийн аюулгүй байдал, үр ашгийг дээшлүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж баршгүй бөгөөд энэ нь дэлхийн нисэх онгоцны буудлуудын зайлшгүй шинж чанар юм.

VASI систем

Шуудангийн цаг: 2024 оны 3-р сарын 20-ны хооронд