360 VR
V-Rhea дотор LED дэлгэц түрээс

Дунд зэргийн эрчимтэй цуврал

45 метрээс дээш өндөртэй эсвэл харагдах байдлыг сайжруулах шаардлагатай барилга байгууламжийг манай дээд түвшний саад тотгорын гэрлээр тэмдэглэнэ. Тэдгээрийг дангаар нь эсвэл В болон Е төрлийн бага эрчимтэй саадтай гэрлүүдтэй хослуулан ашиглаж болно.Энэ нь далайн эргийн нөхцөлд, тухайлбал далайн салхин үүсгүүрт ашиглахад зориулагдсан.Бүтээгдэхүүн нь эвдрэлийг хянах, фотоселл, GPS-ийн синхрончлол, хүйтэн цаг уурын хувилбар гэх мэт өвөрмөц онцлогуудыг санал болгодог.

(A,B,C төрөл)