360 VR
V-Rhea дотор LED дэлгэц түрээс

Бага эрчимтэй цуврал

45 метрийн саад тотгор, дунд зэргийн эрчимтэй гэрэлтүүлэгтэй, эсвэл дунд зэргийн эрчимтэй гэрэлтүүлэгтэй гэрлүүдтэй хамт байх.Манай бага эрчимтэй саад тотгорын гэрэл нь эвдрэлийг хянах, фотоэлел болон гэрэлд тусгагдсан хувьсах гүйдлийн болон тогтмол гүйдлийн хүчдэл зэрэг өвөрмөц онцлогуудыг санал болгодог. Энэ төрлийн барилга байгууламжид тусгайлан зориулсан манай гэрэл нь цамхаг, барилга болон бусад саад тотгорыг тэмдэглэж, харагдах байдлыг сайжруулах төгс шийдлийг санал болгодог. :

(A, B, C & D)