360 VR
V-Rhea дотор LED дэлгэц түрээс

Өндөр эрчимтэй цуврал

Салхин цахилгаан үүсгүүр, дамжуулах тулгуур, яндан, өргөн нэвтрүүлгийн тулгуур гэх мэт 150 метрээс дээш өндөртэй байгууламжийн тэмдэглэгээ. Манай өндөр эрчимтэй гэрлүүд нь бие даасан төхөөрөмж бөгөөд эвдрэлийн хяналт, фотоэлел, GPS синхрончлол гэх мэт өвөрмөц онцлогуудыг санал болгодог.

(A & B төрөл)