360 VR
V-Rhea дотор LED дэлгэц түрээс

Цахилгаан далайн дэнлүү

LED тэнгисийн гэрэл нь ангийнхаа хамгийн дэвдүүлсэн бөгөөд энэ нь хэрэглэгчийн ангийн хамгийн найрсаг, бага хэрэглээ, бага засвар үйлчилгээ хийх зохион бүтээсэн.Эдгээр далайн дэнлүү нь 2.5 нм-ээс 10 нм хүртэл хэлбэлздэг бөгөөд хөвүүрийн өнхрөлтийг нөхөх гэх мэт өргөн туяа шаардлагатай газар ашиглахад тохиромжтой.Янз бүрийн мужид ажиглалтын өнцгийн эрс ялгаатай өндөр гүүр зэрэг газруудад үзэгдэх орчин сайжирдаг.Тэдгээрийг бөглөхөд ашигладаг, оффшорын бүтэц, суваг, суваг, гүүр, барзгар, өлгүүр.

Цахилгаан далайн дэнлүү