360 VR
V-Rhea дотор LED дэлгэц түрээс

Хянагч ба хяналт

CBL цуврал хянагчууд нь бага ба дунд зэргийн эрчимтэй саадтай гэрлийг асаах, хамгаалах, удирдахад зориулагдсан.Хэрэглэгчдэд ээлтэй интерфэйс нь үйл ажиллагааны төлөв байдлыг хянах, функцийг хялбархан тохируулах, гэрэлтүүлгийн үйл ажиллагааны системийг дараах эвдрэлийг хянах боломжтой: гэрэл шатсан, цахилгаан тасарсан.& анивчсан хурдны хяналт.Үйл ажиллагааны асуудлуудыг зааж өгөх, шаардлагатай үед хүчдэлийн хамгаалалтыг хангах нэмэлт системүүд:

(1 гэрлээс 16 гэрэл хүртэл)